Terms of service

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Contactgegevens

DE BEER- bloemen en styling

E: info@debeerbloemenenstyling.nl

KvK De Beer Services - KvK Nummer: 75842459

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van DE BEER- bloemen en styling zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor DE BEER- bloemen en styling slechts bindend, indien en voor zover deze door DE BEER- bloemen en styling uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en product informatie

Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

DE BEER- bloemen en styling kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Alle producten zijn door ons handgemaakt.

Betaling

De klant dient de betalingen aan DE BEER- bloemen en styling volgens het bestelproces te voldoen en op de website aangegeven betaalmethode.

Verzending

Wij streven er naar om je verzending binnen 2-5 werkdagen te versturen.
 

Bij een verzending binnen Nederland boven de 75,- Euro worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht. Bij een verzending naar adressen in België boven de 80,- Euro worden er geen bezorgkosten in rekening gebracht.

De verzending wordt verstuurd via PostNL.

Retourneren

Mocht je bestelling helaas niet voldoen aan jouw verwachtingen, dan mag deze binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. De retourzending moet te allen tijde via e-mail worden aangemeld. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is de koop definitief. De termijn gaat in op het moment dat de bestelling is afgeleverd.

Voorwaarden:

 • De ongebruikte en onbeschadigde producten dienen in een degelijke verpakking gefrankeerd retour gezonden te worden binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling.
 • U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn geretourneerd door middel van een bewijs van verzending van de vervoerder.
 • Als de retourzending aan de voorwaarden voldoet, draagt DE BEER- bloemen en styling er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag aan je wordt terugbetaald. De portokosten voor retourzending zijn voor je eigen rekening.
 • Made-to-order producten kunnen niet geretourneerd worden.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden wenst te worden. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd te worden, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is de consument verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan DE BEER - bloemen en styling. Het kenbaar maken dient de consument te doen per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending van de vervoerder. 
 4. Indien de klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan DE BEER- bloemen en styling heeft teruggezonden, is de koop een feit en kan de koop niet meer ontbonden worden.

  Schade

  Gebruik van onze producten is op eigen risico. Wij vergoeden geen schade veroorzaakt door onze producten.

  Wij vergoeden geen schade aan door ons verkochte producten als gevolg van gebruik door de klant.

  Indien u een product in defecte staat ontvangt verzoeken wij u foto’s te maken van het product en de verpakking en deze direct per e-mail met ons te delen. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een oplossing voorleggen.

  Klachten

  Indien je onverhoopt een klacht hebt over een product en/of een andere service van DE BEER- bloemen en styling, laat het ons dan direct weten. Je kan dan contact opnemen per e-mail. Zie onze contactgegevens bovenaan de Algemene Voorwaarden.

  Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen, of een andere opmerking. Neem dan gerust contact met ons op.