Refund policy

Retourneren

Mocht je bestelling helaas niet voldoen aan jouw verwachtingen, dan mag deze binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. De retourzending moet te allen tijde via e-mail worden aangemeld. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is de koop definitief. De termijn gaat in op het moment dat de bestelling is afgeleverd.

Voorwaarden:

  • De ongebruikte en onbeschadigde producten dienen in een degelijke verpakking gefrankeerd retour gezonden te worden binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling.
  • U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn geretourneerd door middel van een bewijs van verzending van de vervoerder.
  • Als de retourzending aan de voorwaarden voldoet, draagt DE BEER- bloemen en styling er zorg voor dat binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag aan je wordt terugbetaald. De portokosten voor retourzending zijn voor je eigen rekening.
  • Made-to-order producten kunnen niet geretourneerd worden.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden wenst te worden. Indien van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd te worden, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is de consument verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan DE BEER - bloemen en styling. Het kenbaar maken dient de consument te doen per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending van de vervoerder. 
  4. Indien de klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan DE BEER- bloemen en styling heeft teruggezonden, is de koop een feit en kan de koop niet meer ontbonden worden.